Limtreboka; Eksempelsamlinger.

Boka «Eksempelsamlingen» er del 2 i et samarbeidsprosjekt mellom Finland, Norge og Sverige, under ledelse av professor Roberto Crocetti, ved Lund Tekniska Högskola.

Hensikten med boka er å vise eksempler på hvordan en kan sikre at bærende konstruksjoner i limtre tilfredsstiller de bruks- og sikkerhetskrav som samfunnet stiller, uten unødig bruk av materiale.

 

Spektakulære prosjekter i limtre

 Mjøstårnet 51

Mjøstårnet i Brumunddal – verdens høyeste trehus

Moelven Limtre AS bygget bæresystemene i limtre i verdens høyeste trehus. Bygget er 85,4 meter høyt, og ble åpnet 1. mars 2019.

I bygget blir det kontorer, hotell og leiligheter.

Les mer om prosjektet på Voll Arkitekters web:Her

Eller på Moelven sine sider: Her 

Finansparken

Finansparken Bjergsted – nytt hovedkontor for SR Bank 1 i Stavanger

Finansparken er et av de mest spektakulære byggene som er oppført i limtre.

Bygget er et av Europas største næringsbygg i tre, og ble åpnet i desember 2019.

Bæresystemene er oppført i limtre gran, bøkebjelker i limtre og KL-tre (massivtre-elementer).

Det ble benyttet ca. 3.500 m3 limtre i gran, bøk og massivtre-elementer i prosjektet. Moelven Limtre er leverandør av alt limtre til prosjektet. Moelven har også ansvar for monteringen av trekonstruksjonene.

Høy miljøprofil
Trekonstruksjon er et godt valg for miljøet, både i kraft av å være enkelt nedbrytbart og ikke minst som miljøfaktor i et innemiljø. Valget av trekonstruksjon gjør at bygget sertifiseres til nivået BREEAM Exellent, det nest høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg. 

Finansparken i Bjergsted er sju etasjer høyt på det høyeste i nord mot Bjergstedparken, 13.400 kvadratmeter BRA over bakken. Tre etasjer i betong under bakken. Totalt ca 23.000 m2. 

Det er høy miljøprofil i prosjektet med trekonstruksjon, sedumdekke på taket, lav parkeringsandel, god dekning for sykkelparkering med garderobefasiliteter, og bilpark til ansatte som trenger bil i forbindelse med jobboppdrag.

Les mer om prosjektet her .

 

Limtre er miljøvennlig, brannsikkert og bærekraftig

Limtre er et godt alternativ til betong og stål i bærende konstruksjoner i de fleste typer bygg.
I forhold til sin vekt er limtre det sterkeste konstruksjonsmaterialet. Dette er en stor fordel, særlig ved store spennvidder og med vanskelige grunnforhold. Limtre er også lett å bearbeide og enkelt å kombinere med andre materialer og tilbehør.

Limtre er pent og rent, er enkelt å bearbeide og gir mange muligheter til utforming av spektakulære konstruksjoner. Arkitekter og konstruktører har store muligheter til å skape arkitektonisk tiltalende løsninger ved bruk av limtre til alle typer bygg.

Limtre er dessuten godt forent med nordisk byggeskikk. Det er meget sterkt, stivt og formstabilt, og har kapasitet for store laster og spennvidder. Bærekonstruksjoner i limtre er betydelig mer brannsikre enn stålkonstruksjoner og det finnes et stort utvalg av standarddimensjoner.

Limtre tåler normalt aggressive miljøer bedre enn andre konstruksjonsmaterialer. Vedlikeholdet kan begrenses til et minimum – ikke minst gjelder det i vanlige boliger der ytre påvirkninger er relativt små.

Limtre fra medlemmene i Limtreforeningen er CE-godkjent og produseres av norsk og svensk trelast av meget god kvalitet.

 

Limtre tåler fullstendig brannforløp

En branntest viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Dette åpner i større grad for å bruke limtre i høye bygg.

Pressemelding

Les hele rapporten her

Les prøverapporten her

Last ned bilde fra testen (Fotokredit: Sweco)

Last ned bilde fra testen (Fotokredit: Sweco)

Last ned bilde fra testen (Fotokredit: Sweco)

 

 

Norsk limtre

Norskprodusert limtre holder svært høy kvalitet. Det er sterkt, stivt og formstabilt og har kapasitet for store laster og spennvidder.

Limtre er vesentlig sterkere enn vanlig tre fordi det er bygd opp av lameller av sortert konstruksjonsvirke. Oppbygningen gjør at limtre få mindre spredning i fasthetsegenskapene enn heltre.

Det finnes et stort utvalg standarddimensjoner, og limtre er både rent og pent og lett å bearbeide. Det er gode muligheter for utforming av spektakulære konstruksjoner.

32885 Flisa brua


  Limtreprodusenter i Norge:

vestlandske-limtre sorlaminering moelven logo

 

Limtreboka
"Limtreforeningen"

Norske limtreprodusenters forening består av de tre bedriftene Vestlandske Limtre Industri AS, Sørlaminering AS og Moelven Limtre AS.

Formålet med foreningen er å fremme norsk limtre som et suverent byggemateriale.

Tabeller Smalt Limtre

Tabeller smalt limtre

Limtreboka

Last ned limtreboka her.

Fordeler med limtre:

  • Sterkt, stivt og formstabilt
  • Mer brannsikkert enn stål
  • Pent og rent
  • Lett å bearbeide
  • Kapasitet for store laster og spennvidder
  • Mer >>

høyre-01

  • Artikkelvisninger 185638

Webdesign ©2013 Salit