Norske limtreprodusenters forening består av tre bedrifter.

Formålet med foreningen er å fremme norsk limtre som et suverent byggemateriale.

 

 

 

om-oss